Ladda Elbil

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Laddning-elbil-1.jpg

Laddbox hemma — vad behöver jag tänka på? 

Laddning av elbilar innebär en ökad belastning på din elanläggning. Du måste säkerställa att just din anläggning klarar av förändringen.  Om du behöver högre huvudsäkring måste du kontakta ditt elnätsföretag så att den matande ledningen klarar detta.

För pris med installation Klicka här

Utmaningen är inte bara en ökad belastning, utan även en ökad belastning över lång tid. En laddbox eller laddstation ska alltid installeras av ett elinstallationsföretag.

Måste man ha en särskild laddstation?

För privatbruk och laddning med upp till 16 ampere finns idag inga krav på att man måste ha en laddstation. En dedikerad laddstation eller laddbox till din elbil ger dock en högre säkerhet.

Vilka vanliga fel uppstår vid laddning hemma?

Det finns ännu ingen tydlig bild av vilka fel som är vanligast. Vi kan ana att den förändrade användningen är den största utmaningen. I Sverige har vi en stor mängd stolpar och uttag för motorvärmare. Det är viktigt att vara vaksam på överbelastning om man använder sådana befintliga anläggningar för att ladda bilen. Dessutom är det vanligt att man använder förlängningssladdar om eluttaget sitter långt ifrån parkeringen. Om förlängningssladden inte är dimensionerad för den konstanta strömmen utgör den en fara.

Vad bör elinstallatören tänka på?

Elinstallatören bör tänka på att det handlar om höga laster under långa tider. Det är noga med att dimensionera därefter. Elinstallatören måste poängtera för sina kunder hur viktigt det är att säkerställa att elanläggningen bakom laddstationen eller laddboxen klarar den ökade belastningen.

Hur går det till?
Vi kontaktar dig för att boka datum för din installation som normalt kan utföras inom 1-3 veckor.
Vid samtal bekräftas vad som ingår i din beställning, eventuella extra kostnader utöver standardinstallation
gås igenom och bekräftas innan installationen. Vi sköter allt gällande det **Gröna Avdraget.

För pris och installation Klicka här

I dagsläget kan vi endast erbjuda installation i Skåne.

Stockholm och Göteborg kommer inom kort.

Klicka på bilden för info om grönt avdrag